Cell LAC

udp

De locatie gebiedscode (LAC), is het unieke nummer dat aan elk locatie gebied binnen het netwerk wordt gegeven. Het bediende gebied van een cellulair radiotoegangsnetwerk is vaak onderverdeeld in locatie gebieden, bestaande uit een of meer radiocellen. De LAC wordt gebruikt als unieke referentie voor de locatie van een mobiele abonnee. Deze code is nodig om de abonnee aan te spreken bij een inkomend bericht (DATA, SMS of VOICE).