BACnet gateway

Thingsdata Placeholder

Een BACnet gateway verbindt en vertaalt devices die gebruikmaken van verschillende netwerkprotocollen, zoals Modbus, naar een BACnet netwerk. Dit versimpelt de onderlinge communicatie van devices die verschillende netwerkprotocollen gebruiken en stelt dergelijke devices in staat om samen te werken op een BACnet netwerk.