Waar moet je aan denken bij een IOT project?

IoT project

Uit recent onderzoek is gebleken dat de meeste IoT-projecten plaatsvinden binnen de industrie, transport (mobiliteit) en energie. De analyse is gebaseerd op 1000+ daadwerkelijke IoT-projecten. Maar wat voor projecten moet je dan aan denken? Hieronder een overzicht.

Industrial IOT

Industrial IoT toepassingen zijn zowel binnen als buiten een fabriek te vinden. Binnen de productieomgeving worden IoT oplossingen vooral toegepast in productiebewaking, wearables en augmented reality op de werkvloer, PLC-besturing op afstand en geautomatiseerde kwaliteitscontrolesystemen.

Buiten de fabriek wordt IoT met name toegepast voor het op afstand aansturen van machines, het bewaken van apparatuur of het beheren en besturen van complete industriële activiteiten op afstand. Vermindering van operationele uitvaltijd en kostenbesparing zijn de belangrijkste drijfveren om industriële IoT oplossingen te implementeren.

Transport en mobiliteit

Transport en mobiliteit is het op één na grootste IoT toepassingsgebied. Tesla zette de toon met geconnecteerde auto’s toen het de Model S lanceerde en introduceerde de eerste draadloze software-updatemogelijkheden. Sindsdien heeft vrijwel elke autofabrikant dit voorbeeld gevolgd met de integratie van vergelijkbare IoT technologieën.

Typische toepassingen binnen deze sector zijn vooral te vinden in telematica- en wagenparkbeheeroplossingen. Oplossingen die verbinding maken met het lokale besturingssysteem in de auto voor bijvoorbeeld voertuigdiagnose en -bewaking (batterijbewaking, bandenspanningscontrole, bestuurdersbewaking of voertuigvolging)

Energie

Aangezien het wereldwijde energieverbruik de komende tijd naar verwachting enorm zal toenemen, heeft de behoefte aan slimmere energieoplossingen een recordhoogte bereikt. IoT zorgt voor een revolutie in bijna elk deel van de vertical energie; van generatie en transmissie tot en met distributie en verandert de interactie tussen energiebedrijven en klanten.

Energie vertegenwoordigt een groot deel van de geïdentificeerde IoT projecten. De meeste projecten zijn gericht op energiedistributie, netoptimalisatie, bewaking en beheer van activa op afstand, voorspellend onderhoud en de creatie van meer transparantie voor klanten. Thingsdata ziet een enorme groei in het ontsluiten van data afkomstig uit bijvoorbeeld zonnepanelen en laadpalen.

Andere sectoren waar steeds IoT projecten in opkomst zijn:

Smart city

Typische IoT-projecten in slimme steden zijn geconnecteerd verkeer (waaronder slim parkeren en verkeersmanagement), nutsvoorzieningen (slim afval en verlichting), openbare veiligheid (videobewaking) en milieumonitoring (luchtverontreiniging).

Smart healthcare

IoT heeft, mede onder invloed van de COVID-19-pandemie, langzaam vaste voet onder de grond gekregen binnen de gezondheidszorg. Er is steeds meer vraag naar specifieke IoT-toepassingen, zoals telegezondheidsconsulten, digitale diagnostiek, monitoring op afstand en robotondersteuning. Internet of Things wordt binnen ziekenhuizen en klinieken vooral aangewend voor monitoring van medische hulpmiddelen, coördinatie van gezondheidsteams, optimalisatie van werkprocessen en de monitoring van patiënten en cliënten.

Smart agriculture

Naar verwachting zal de wereldbevolking in 2050 groeien naar bijna 10 miljard mensen die tot 70 procent meer voedsel nodig hebben dan nu. Een manier om de uitdagingen die dit met zich meebrengt aan te gaan, is slimme landbouw. IoT sensoren kunnen agrarische organisaties helpen om betere beslissingen te nemen qua gewasopbrengst, kwaliteit en kostenreductie. Typische slimme landbouwprojecten zijn onder meer precisielandbouw, vee monitoring, irrigatiebeheer en geautomatiseerde drones voor bijvoorbeeld het onderzoeken van boerderijen, het in kaart brengen van land en het besproeien van gewassen.

Smart building

De meeste organisaties investeren in verbetering van slimme gebouwbeheersystemen. Meer dan de helft heeft een slim systeem geïmplementeerd. De meeste nieuwe innovatieve oplossingen zijn gericht op het verhogen van de productiviteit en efficiëntie en verlaging van de operationele kosten. IoT wordt met name toegepast in de automatisering van gebouwen en bewaking van gebouwsystemen, de zogenaamde smart buildings (verwarming, ventilatie, airconditioning, verlichting, liften, rookmelders en brandblussers), gebouwgebruik en beveiliging (ruimtegebruik, toegang en bewaking).

Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen via het telefoonnummer 085-0443500 of per mail naar info@thingsdata.com.